نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 4796092 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.137 % (54577)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 50.24 % (2409566)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 46.59 % (2234757)
 Opera: OperaOperaOpera 0.646 % (30986)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (60)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.654 % (31399)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.724 % (34740)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 66.68 % (3198140)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.016 % (192648)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 7.145 % (342687)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (5)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 6.255 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.085 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 2.085 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 22.15 % (1062607)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27955
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6730
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0