نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 3659580 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.141 % (41758)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 58.97 % (2158202)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 38.05 % (1392646)
 Opera: OperaOperaOpera 0.828 % (30303)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (4)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (49)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.617 % (22602)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.382 % (14016)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 74.75 % (2735741)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.562 % (93780)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 5.663 % (207267)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 8.197 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.465 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 17.01 % (622787)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27943
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 5186
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0