نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 4447210 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.140 % (50735)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 53.43 % (2376507)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 43.54 % (1936559)
 Opera: OperaOperaOpera 0.689 % (30673)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (5)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (59)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.554 % (24663)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.629 % (28009)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 69.79 % (3103744)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.861 % (171735)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 7.249 % (322405)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.745 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 6.745 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 2.248 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 19.09 % (849319)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27951
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6507
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0