نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 4703612 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.142 % (53721)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 51.10 % (2403817)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 45.71 % (2150261)
 Opera: OperaOperaOpera 0.655 % (30827)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (5)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (60)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.657 % (30931)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.722 % (33990)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 67.34 % (3167619)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.997 % (188047)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 7.252 % (341106)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (5)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 6.378 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.126 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 2.126 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 21.40 % (1006830)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27953
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6544
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0