نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 4620083 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.146 % (52950)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 51.88 % (2396964)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 44.92 % (2075797)
 Opera: OperaOperaOpera 0.666 % (30774)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (5)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (60)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.661 % (30562)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.713 % (32971)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 68.02 % (3142698)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.986 % (184164)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 7.319 % (338161)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.493 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 6.493 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.164 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 2.164 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 20.67 % (955052)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27951
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6526
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0