نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 2078971 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.883 % (39149)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 33.43 % (695096)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 61.56 % (1279927)
 Opera: OperaOperaOpera 1.421 % (29543)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (47)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.067 % (22184)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.626 % (13022)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 58.79 % (1222308)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.195 % (87233)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 9.459 % (196665)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.810 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 27.55 % (572761)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27941
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 266
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 4397
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0