نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 3927496 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.182 % (46458)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 58.13 % (2283160)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 38.91 % (1528540)
 Opera: OperaOperaOpera 0.774 % (30399)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (4)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (51)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.607 % (23841)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.383 % (15043)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 73.87 % (2901263)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.803 % (110112)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 5.875 % (230758)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 7.638 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.092 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 17.45 % (685358)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27945
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6380
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0