نام کاربری:    رمز عبور:

سایت شهدای ایران زمین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 4186470 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.136 % (47588)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 55.74 % (2333595)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 41.42 % (1734100)
 Opera: OperaOperaOpera 0.727 % (30473)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.554 % (4)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (53)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.576 % (24147)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.394 % (16510)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 72.03 % (3015649)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.438 % (143951)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 6.751 % (282659)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 7.165 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.777 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 2.388 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 17.77 % (744205)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 27949
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 288
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 6406
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0